Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv Bağlantılar Duyurular İletişim
  SON SAYI

 


 

 


 


Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi Dizini (2008-2013)

ÖZET

Arap Harfli Türkçe Tarihî Metinlerde Zaman ve Yer Tespiti - Metinler Nasıl Okunmalı?

Ahmet B. ERCİLASUN

Özet: Bildiride, okumaya geçmeden önce yazmanın tarih ve coğrafyasının belirlenmesi gerektiği vurgulanmıştır. İlk olarak yazmanın Kuzey-Doğu Türkçesine mi, Güney-Batı Türkçesine mi ait olduğunun belirlenmesi gerektiği belirtilmiş ve bu iki alanı birbirinden ayırmak için kullanılacak ölçütler gösterilmiştir. İki alanın kendi içinde bulunan farklı dönem ve coğrafyalara ait eserleri birbirinden ayırmaya yarayacak ölçütler de ayrıca belirtilmiştir. Bildiride dönem ve sahaların ses ve gramer özellikleri ayrıntılı olarak verilmemiş, ölçüt olarak kullanılabilecek önemli farklılıklar üzerinde durulmuştur. Bildirinin sonunda iki alana ait eserlerin, coğrafyaları da dikkate alınarak nasıl okunması gerektiği açıklanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kuzey-Doğu Türkçesi, Güney-Batı Türkçesi, imla ölçütü, seslik ölçüt, gramer ölçütü.