Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv Bağlantılar Duyurular İletişim
  SON SAYI

 


 

 


 


Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi Dizini (2008-2013)

ÖZET

Kısasü’l-Enbiyâ’da “yol(dın)” Sözcüğü Örneğinde Dilbilgisel Sebepsellik

Aziz Tolga KOÇ

Özet: Sebepsellik ilkesi, felsefi bakımdan kısaca varlığı zaman içinde birbirine bağlayan şeydir. Dilbilgisel manasıyla ise, cümledeki veya cümleler arası sebep sonuç ilişkilerinin yapı analizi ve bu cümlelerin çeşitli yönleriyle ele alınışıdır. Bu çalışmada; sebepsellik ilkesi, dilbilgisel sebepsellik ve sebep sonuç cümleleri hakkında teorik bilgiler verilmiştir. Daha sonra, bu sebepselliğin Kısasü’l-Enbiyâ’da bir tezahürü olan “yoldın” edatı üzerinde durulmuştur. “Yol” sözcüğünün ve “yoldın” edatının sebepsellik sözcük işaretleyicisi olduğu, örnekler dahilinde kanıtlanmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Harezm Türkçesi, Kısasü’l-Enbiyâ, sebep, sebep-sonuç ilişkisi, sebepsellik, yol, yoldın