Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv Bağlantılar Duyurular İletişim
  SON SAYI

 


 

 


 


Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi Dizini (2008-2013)

ÖZET

Bir Mizah Hikâyecisi Mehmet Semih

Fatih SAKALLI

Özet: 1952’de doğan ve 2013’te vefat eden Mehmet Semih, Türk Edebiyatı’nda mizah öyküleri ile tanınmıştır. ‘Dünyanın En Haksız Yere Dayak Yiyen Adamı Selahattin Bey, Gözlüklü Beyefendi, Hurda Kralı, Umutla Yaşıyoruz Efendim gibi kitaplarının yanında Türk Mizah Hikâyeleri Antolojisi, Türk Şiirinde Hiciv, Taşlama, Yergi ve Türk Gülmece Öyküleri Antolojisi gibi antolojileri de vardır. Bu çalışmada Mehmet Semih’in Gözlüklü Beyefendi ve Hurda Kralı adlı kitaplarındaki hikâyelerden hareketle mizah unsurlarının hikâyelerde ne şekilde işlendiği üzerinde durulacaktır. Böylece Türk toplum yapısında yaşanan veya yaşanabilecek olayların hikâyelerde nasıl yansıtıldığı gösterilmeye çalışılacak ve Mehmet Semih’in bir mizah yazarı olarak Türk Edebiyatı’ndaki yeri ve önemi üzerinde bir değerlendirme yapılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Mizah, Hikâye, Mehmet Semih