Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv Bağlantılar Duyurular İletişim
  SON SAYI

 


 

 


 


Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi Dizini (2008-2013)

ÖZET

Yahya Akengin’in ‘Kulübe’ ve ‘Son Köylü’ Oyunları Üzerine Mukayeseli Bir İnceleme

Hilal ULUDAĞ

Özet: Milli romantik bir tarzda Anadolu insanını ve değerlerini oyunlarında işlerken, emeğin ve bağlılığın gücüne vurgu yapan Yahya Akengin; eserleri ve fikirleriyle kültür-edebiyat hayatımıza önemli katkılar sağlayan bir yazar olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Sanat hayatına şiirle giriş yaptıktan sonra, tekrara düşme endişesini ortak kaldırmak için değişik türlerde eserler kaleme almıştır. Çalışmada Yahya Akengin ’in hayatı ve eserleri hakkında kısa bir bilgilendirme yapıldıktan sonra, ‘ Son Köylü’ ve ‘Kulübe’ oyunu edebi metinlere ait tahlil yöntemleri çerçevesinde; olay örgüsü, şahıs kadrosu, zaman ve mekân başlıkları altında değerlendirilecektir. Bu değerlendirmeden de yola çıkılarak ‘Kulübe’ oyunu ile ‘Son Köylü’ oyunları benzerlikleri açısından karşılaştırmalı bir şekilde incelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Yahya Akengin, Son Köylü, Tiyatro, İnceleme, Mukayese