Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv Bağlantılar Duyurular İletişim
  SON SAYI

 


 

 


 


Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi Dizini (2008-2013)

ÖZET

Göç-Kimlik-Yemek Bağlamında Türkiye’de Kosova Mutfağı

Kadriye TÜRKAN

Özet: Yemek, insan için fizyolojik bir ihtiyaç olmanın ötesinde bireysel ve toplumsal bağlamda başlı başına bir kültür unsurudur. Yaşanılan coğrafyanın fiziki ve kültürel özellikleri yemek kültürünü önemli ölçüde etkilemektedir. Çoğu kez insanoğlunun yaşam şeklindeki değişme ve dönüşümler yemek kültürüyle ilgili değişikliklere de zemin hazırlamaktadır. Bunun zıddı olarak yaşanılan coğrafyanın değiştirilmesinde grubun yeme alışkanlıkları, sahip olduğu yemek kültürünün muhafazası ise etnik kimliğin korunmasında ve sonraki kuşaklara aktarılmasında etkin rol oynamaktadır. Çalışmada Kosova’dan yirminci yüzyılın ilk yarısında çeşitli sebeplerle Manisa’ya göç eden Arnavutların yemek kültürlerini korumaları ve bunun etnik kimliğin korunmasına etkisi üzerinde durulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Kosova, Manisa, Arnavut, göç, yemek kültürü, etnik kimlik