Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv Bağlantılar Duyurular İletişim
  SON SAYI

 


 

 


 


Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi Dizini (2008-2013)

ÖZET

Türkmen Bahşılarında Tirme Söyleme Geleneği ve Tirmelerin Destan İcrasındaki Rolü Üzerine

Halil İbrahim ŞAHİN

Özet: Türkmenistan’da “dutar” adlı müzik aleti ile şiir söyleyip destan anlatan tiplere “bagşı” adı verilir. Bölgede bahşılar, destan anlatıp “tirme” adı verilen şiirleri icra ederler. Bu makalede Türkmen bahşılarının tirme söyleme geleneğinin esasları ve tirmelerin destan icrasındaki konumu tespit edilmiştir. Tarihî dönemlerdeki metinlerin yanı sıra güncel verilerin de kullanıldığı makalede, tirme söyleme geleneğinin destan icrası üzerindeki etkileri üzerine geçmişten günümüze mukayeseli tespit ve değerlendirmeler yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Türkmenistan, bagşı, tirme, destan icrası