Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv Bağlantılar Duyurular İletişim
  SON SAYI

 


 

 


 


Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi Dizini (2008-2013)

ÖZET

XIX. Asır Divan Şairi Hilmî Kıbrısî Efendi

İkbal ÖKSÜZOĞLU-Ghadir GOLKARİAN

Özet: Hilmî Kıbrısî Efendi, XIX. yüzyılda yaşamış Kıbrıslı divan şairlerinin en önemlilerindendir. II. Mahmut Kütüphanesi’nin açılışı münasebetiyle yazdığı kaside nedeniyle II. Mahmut tarafından İstanbul’a davet edilerek Sultânü’ş-şuarâ unvanıyla taltif edildiği halde, tezkirelerde Hilmî Kıbrısî Efendi hakkında çeşitli kaynaklarda tekrarlanan yetersiz bilgilerin yer aldığı görülmektedir. Tezkirelerdeki onunla ilgili bu yetersiz bilgiler dışında, araştırmalar sonunda yeni bilgilere de ulaşılmıştır. Çalışmamızda, Hilmî Kıbrısî Efendi’yi tanıtarak onun Kıbrıs Türk edebiyatındaki yeri, Ankara Milli Kütüphane’sinin Yazmalar Koleksiyonu’nda bulduğumuz Hilmî Kıbrısî Efendi’ye ait Divançe ve Divançe’deki şiirler incelenmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Hilmî Kıbrısî Efendi, edebiyat, II. Mahmut Kütüphanesi, Sultânü’ş-şuarâ, Divançe, şiirler