Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv Bağlantılar Duyurular İletişim
  SON SAYI

 


 

 


 


Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi Dizini (2008-2013)

ÖZET

Edviye-i Müfrede’nin Neşri Üzerine Düşünceler

Mustafa ARGUNŞAH

Özet: Çelebi Mehmet zamanından başlayarak Osmanlı sahasında çok sayıda Türkçe tıp kitabı yazılmıştır. Bu kitapların çoğu bilimsel olarak yayıma hazırlanmış ve bir bölümü yayımlanmıştır. Makalemizde son yıllarda yayımlanan tıp tarihimizle ilgili dört kitap kısaca tanıtılmış ve Mustafa Canpolat ile Zafer Önler’in hazırladıkları Edviye-i Müfrede isimli tıp kitabı eleştirel bir gözle okunmuş ve tespit edilen yanlışlıklar gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Tıp tarihi, Türkçe tıp metinleri, Eski Anadolu Türkçesi, Edviye-i Müfrede.