Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv Bağlantılar Duyurular İletişim
  SON SAYI

 


 

 


 


Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi Dizini (2008-2013)

ÖZET

Zeka Türleri ve Öğretim Stilleri Kapsamında Yabancı Dilde Öğrenim Gören ve Yabancı Bir Dil Öğrenen Öğrenciler Üzerine Uygulamalı Araştırma

Meltem ÇELİKTAŞ

Özet: Araştırmanın temeli: (Foundation of Research) Gelişen teknoloji ve bunun paralelinde oluşan modernleşme ve küreselleşme, dünyaya açılımı zorunlu hale getirmiştir. Bunun için de her ferdin mümkünse birden fazla yabancı dil öğrenmesi gerekmektedir. Yabancı dil öğreniminin kolay olmadığını hepimiz biliyoruz. Hatta birkaç dil bilen birini duyduğumuzda kişiyi “zeki adam” şeklinde tanımlayabiliyoruz. Peki bu yabancı dil öğrenimi gerçekten zekâyla mı alâkalı? Yoksa kişinin dili öğrenmek için kullanmış olduğu yöntemle mi? Araştırmanın temelini bu sorular oluşturmaktadır. Araştırmanın amacı: (Aim of the Research) Yabancı dile yatkın olan kişilerin hangi zekâ türüne sahip oldukları ve buna paralel olarak en uygun öğrenme stillerinin ne olduğu konusunu zeka türleri ve öğrenme stilleri kapsamında irdelemek. Veri kaynakları: (The Data) Yabancı bir dil öğrenen ve yabancı dilde öğrenim gören öğrencilerle yapılan öğrenme stilleri ve zekâ türlerine ilişkin anket sonuçları ve literatürlerdir. Ana tartışma: (Main Discussion) Söz konusu hedef kitlenin baskın olan zekâ türünün tespiti ve bu zekâ türüne uygun bir metodun kullanılmasındaki gereklilik. Ayrıca bu alanda başarının zekâ ile mi, tercih edilen yöntemle mi ilgili olduğu. Sonuçlar: (Results) Elde edilen sayısal değerler bu kitlenin özellik olarak en çok sosyal zekâ, sözel zeka ve görsel-uzaysal zekâ türlerinden hareket ettiklerini göstermektedir. Tercih etmiş oldukları stil açısından oranlar öncelikle görerek ikinci olarak duyarak ve en son bütün bedenleriyle ilgili öğrenme stillerini tercih etmiş olduklarını göstermektedir. Mantıksal zekâ türünün özellikleri açısından kendilerine en uygun etkinlik, olayları mantıksal çerçeve içerisinde düzenlemek yer alırken, bedensel-kinestetik anlamda kendilerine en uygun tercihi hareketli olma yönünde seçmişlerdir. Gerek formal gerekse informal yolla yabancı dil öğretimlerinde yaygın anlamda sosyal ve sözel zekâ türlerine yönelik öğretim metotları, yöntem ve teknikleri hazırlandığı takdirde bu öğrenimin daha başarılı gerçekleşeceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Zekâ, öğrenim, yabancı dil