Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv Bağlantılar Duyurular İletişim
  SON SAYI

 


 

 


 


Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi Dizini (2008-2013)

ÖZET

Abdallar Üzerine Bir Değerlendirme

Serdar ERKAN

Özet: Bu çalışmada, ülkemizin çeşitli bölgelerinde mirasçı müzisyenlik geleneğiyle tanınan Abdal’ların, bilim çevrelerinde tartışılan iki kökeni üzerinde durulmuştur. Bu kökenleden biri, Abdal isminin kendisi olmakla beraber, 9. Yüzyıldan itibaren tasavvufi kaynaklarda rastlanan ve Abdalân-ı Rûm’un kurulmasına öncülük edip sonradan günümüz Abdallarının kaynağı olarak görülen dini taraftır. Köken ihtimallerinin ikincisi ise, Ak-hun-Eftalit Devleti’nin dağılmasıyla ortaya çıktığı ileri sürülen, Hindistan, Afganistan, İran, Azerbaycan, Türkmenistan ve diğer ülkelerde kültür benzerliğini gördüğümüz, Masri, Mutrib, Abdal, Garibzade gibi müzisyen topluluklarla gerek isim ve gerekse kültürel benzerlikleri dolayısıyla ortaya çıkan “bir topluluğun dağılarak farklı coğrafyalarda yaşamaya başlaması ve Anadolu Abdallarının bu grubun bir öğesi olma ihtimalidir.

Anahtar Kelimeler: Abdallar, Abdallık, Mirasçı, Müzisyenlik, Abdalân-ı Rûm.