Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv Bağlantılar Duyurular İletişim
  SON SAYI

 


 

 


 


Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi Dizini (2008-2013)

ÖZET

Olonho, Olonhohut ve Olonho Anlatma Geleneği

Murat ERSÖZ

Özet: Saha Türkleri, Rusya Federasyonu’na bağlı Saha (Yakut) Özerk Cumhuriyeti’nde yaşamaktadır. Zengin bir sözlü edebiyata sahip olan bu Türk boyunun kahramanlık destanları “olonho” olarak adlandırılır. Olonho, iyi ile kötünün, güzel ile çirkinin mücadelesinin anlatıldığı bir sözlü edebiyat türüdür. Bu makalede, olonho kelimesinin terim anlamı kazanma süreci, şekil ve içerik özellikleri, anlatıcıları ve anlatma ortamı incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Saha Türkleri, olonho, olonhohut, olonho anlatma geleneği