Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv Bağlantılar Duyurular İletişim
  SON SAYI

 


 

 


 


Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi Dizini (2008-2013)

ÖZET

Tereke Kayıtlarına Göre XIX. Yüzyıl Başlarında Afyonkarahisar Halkının Kullandığı Eşyalar

Mehmet GÜNEŞ

Özet: Bu çalışmada, arşiv vesikalarının ışığında, XIX. Yüzyıl başlarında Afyonkarahisar’da yaşayan, farklı statü, meslek ve dine mensup insanların sosyo-kültürel hayatlarının bir tezahürü olarak, kullandıkları giyim-kuşam ve ev eşyalarının tipolojisi çizilerek bu hususta bazı değerlendirmeler yapılmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Karahisar-ı Sahib, tereke kaydı, giyim-kuşam, ev eşyası.