Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv Bağlantılar Duyurular İletişim
  SON SAYI

 


 

 


 


Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi Dizini (2008-2013)

ÖZET

Türkmen Sözlü Halk Edebiyatında Läleler

İhsan KALENDEROĞLU

Özet: Läleler Türkmen sözlü halk edebiyatının anonim özellik taşıyan en eski türlerinden biridir. Şekil bakımından Türk halk edebiyatındaki manilere benzeyen läleler, tema ve icra ediliş bakımından Türkmen halk edebiyatındaki diğer sözlü türlerden ayrılmaktadır. Anonim özellik taşıyan läleler özellikle, Ekim Devrimi’nden sonraki Türkmen coğrafyasında, halka Bolşevik rejimi benimsetmek için etkili bir propaganda aracı olarak kullanılan türlerin başında gelmektedir. Bu makalede lälelerin şekil, dil ve üslup özellikleri, läle söyleme geleneği, lälelerin Türkmen halk edebiyatındaki önemi ve Ekim Devrimi’nden sonra politik araç olarak kullanılması üzerinde durulmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Türkmenistan, Türkmen halk edebiyatı, Türkmen sözlü halk edebiyatı, läle.