Ana Sayfa Yayın Kurulu Danışma Kurulu Hakem Kurulu Yayın İlkeleri Arşiv Bağlantılar Duyurular İletişim
  SON SAYI

 


 

 


 


Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi Dizini (2008-2013)

ÖZET

Serezli Mehmet Esat Efendi’nin Hayatı, Serez’de Eski Düğün ve Dernekler Adlı Eseri

Reyhan Gökben SALUK

Özet: Serez’in ulema sınıfından Mehmet Esat Efendinin eserleri, Serez’e dair önemli tarihî, sosyolojik ve kültürel bilgiler içermektedir. Esat Efendinin bilhassa Serez’de Eski Düğün ve Dernekler adlı eserinin ön sözünde belirttiği gelenek ve görenek hakkındaki düşünceler ile -eserin tamamında ayrıntılarıyla yansıyan- bölgeye has örf ve âdetler, bir dönemin hayat tarzının ortaya konulması bakımından önemlidir. Türk düşünce tarihinin değerli parçalarından biri olduğunu düşündüğümüz bu eser, aynı zamanda Mehmet Efendinin Serez ve dolaylarına dair anlattığı bölümlerle birlikte değerlendirildiğinde bir seyahatname ve bir folklor ansiklopedisi niteliği taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Serez,Mehmet Esat,folklor,eski düğün ve dernekler,kadın.